Splošni pogoji

Splošni pogoji mreže W3B.media (v nadaljevanju spletna stran) predstavljajo zavezujoč, pravno veljaven sporazum med ponudnikom in uporabniki spletne strani. Ti splošni pogoji določajo in urejajo uporabo vsebin, storitev in informacij objavljenih na spletni strani.

Lastnik in upravljalec spletne strani je marketinška agencija W3B d.o.o. (v nadaljevanju lastnik). Lastnik spletne strani si pridržuje pravico, da lahko izbriše ali spremeni katerikoli del spletne strani, vsebine ali informacij brez, da bi moral prej objaviti kakršnokoli obvestilo o tej nameri.

Vsebine in avtorske pravice

Vsi elementi in vsebine na strani so namenjene uporabnikov v pregledovanje. Vsebine so last lastnika spletne strani. Prepovedano je kakršnokoli razmnoževanje prepisovanje, spreminjanje, objavljanje vsebine ter uporaba logotipov, predlog in drugih elementov spletne strani brez pisnega dovoljenja lastnika spletne strani. Vse elemente spletne strani je prepovedano izrabljati v komercialne ali nekomercialne namene brez pisnega dovoljenja. Informacije na strani so javne in so dostopne vsem uporabnikom na strani v namen javnega obveščanja in vzpostavljanju zaupanja z uporabniki spletne strani, ob upoštevanju politike o ne zavajanju. S strani tretjih oseb, ki nimajo dovoljenja lastnika, so prepovedani vsi komercialni nameni izrabe podatkov s strani, prav tako je prepovedana izraba, koriščenje objavljenih podatkov v zle namene oziroma z namenom povzročanja škode.

V primeru, da lastnik dovoli uporabo vsebin in podatkov, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic ter vsa druga obvestila, opozorila in določbe. Citiranje vsebin in podatkov je dovoljeno, če uporabnik vsebin v besedilu uporabi povezavo na spletno mesto od koder izvirajo podatki. Povezave ni dovoljeno uporabljati na straneh sumljivega izvora, torej na straneh, ki imajo nemoralno ali nezakonito vsebino. V primeru zahteve, opozorila lastnika mora uporabnik povezavo ali vsebino s spletne strani odstraniti. Lastnik ne more vplivati na delovanje in ravnanje tretjih oseb in objavo vsebin in ne more biti odgovoren za izrabo podatkov in vsebin vzetih s spletne strani, v kolikor bi le te povzročile kakršnokoli osebno ali premoženjsko škodo.

Blagovne znamke, ki so objavljene na strani so last lastnika spletne strani in njegovih partnerjev. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Znaki, ki so objavljeni, niso pa registrirani kot blagovne znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Odgovornost do ažurnosti vsebin

Lastnik spletne strani si prizadeva in trudi redno osveževati vse vsebine in informacije objavljene na spletni strani, vendar se kljub temu lahko zgodi, da pride do objave napačnih, neažurnih podatkov. Napake na strani so možne in priznane. Nastanejo lahko v primeru višje sile, zaradi človeškega vpliva kot tudi zaradi tehnično programske opreme.

Za morebitne napake pri vsebini in informacijah lastnik in zaposleni, ki upravljajo in delujejo na spletni strani, ne morejo biti odgovorni, saj nanje preventivno opozarjajo. Lastnik in zaposleni pozivajo vse, ki imajo kakršnakoli vprašanja glede podatkov oziroma vse, ki se 100% zanašajo na podatke in ima to zanašanje vpliv na druge poslovne sfere oziroma stroške ali vpliv na morebitno premoženjsko ali osebno škodo, da se preventivno obrnejo neposredno na lastnika spletne strani in dodatno preverijo podatke. Kontakt za vsa vprašanja in informacije je elektronski naslov media@w3b.si ali telefonska številka (01) 292 73 37.

Dostop do spletne strani

Spletna stran deluje 24 ur na dan vse dni v letu. Lastnik si pridržuje pravico do omejitve dostopa ali prekinitve dostopa za določen ali nedoločen čas, npr. v primeru vzdrževanja, tehničnih ali drugih težav, ki onemogočajo pravilno delovanje spletne strani ali v primeru posodobitev spletne strani in zamenjave opreme. Prav tako lastnik ni odgovoren za nedostopnost spletne strani, ko na dostopnost nima vpliva in ko ima vpliv višja sila oziroma v primeru ovir na dostopni poti, izpadov omrežja na strani ponudnikov, drugih vrstah izpadov, motenj, prekinitev ali napak tretjih oseb. Lastnik prav tako ne more biti odgovoren za nedostopnost spletne strani v primeru, ko gre za kakršnekoli motnje, izpade, tehnične in programske napake nastale na strani uporabnikov, na primer pri njihovi uporabi računalniške opreme, brskalnikov, programov, aplikacij, mobilnih telefonov ipd.

Uporabniki spletne strani

Spletno stran lahko obišče neomejeno število uporabnikov. Kot uporabnik spletne strani je definiran vsak, ki obišče spletno stran in jo na kakršnikoli način uporablja. Vsak uporabnik spletne strani se z obiskom v celoti strinja z vsemi določbami zapisanimi v teh splošnih pogojih. Uporabnik je tudi seznanjen in se strinja, da je lastnik spletne strani dolžan na utemeljeno zahtevo in ob zakonski podlagi podatke o uporabniku posredovati državnim organom, kadar so podani razlogi za sum storitve kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Varovanje zasebnosti uporabnikov

Vsi osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Lastnik spletne strani se zavezuje, da bo varoval vse zbrane uporabnikove podatke in jih bo uporabil le v lastne namene in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Prav tako se zavezuje, da bo varoval uporabnikovo zasebnost. Podatki, ki se bodo zbrali samodejno s pomočjo računalniške tehnologije in ne vsebujejo osebnih podatkov, bo lastnik spletne strani uporabil z namenom izboljšanja spletne strani, uporabniške izkušnje in zagotavljanja boljših storitev. Več o zbiranju podatkov najdete v obvestilu in pojasnilu o zbiranju piškotkov. Vsak uporabnik se z obiskom spletne strani strinja, da se podatki posredujejo lastniku spletne strani in se uporabijo v namen in na način, ki je določen v splošnih pogojih.

Vsi osebni podatki in povpraševanje po storitvah, ki jih uporabnik posreduje lastniku spletne strani, se obdelujejo za potrebe priprave komercialne ali nekomercialne ponudbe, obveščanja o storitvi, produktih ter drugih trženjskih aktivnosti. Lastnik spletne strani lahko dobi podatke o uporabnikih tudi iz drugih virov in z njimi lahko obogati svojo informacijsko bazo uporabnikov, z namenom prilagoditve oglasnega sporočila za uporabnika, ki uporablja spletno stran.

Lastnik spletne strani in zaposleni ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za morebiten poskus vdora v bazo in uporabo podatkov, ki bi povzročili osebno ali premoženjsko škodo.

Vse komentarje, pritožbe, pohvale, vprašanja in povpraševanja se sprejemajo na elektronskem naslovu ali na telefonski številki (01) 292 73 37

Za vse morebitne spore , ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Obvestilo

Zavrnili ste piškotke za napredno oglaševanje, zato vam je onemogočen dostop do spletne strani. Hvala za razumevanje.

Potrdite piškotke in si zagotovite neomejen dostop.